Biz hakda

fdgsf (1)

Biz näme edýäris?

Hebei Mavin INT'L Co., Ltd. Hytaýyň Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýär, enjam we bezeg metal önümlerini öndürýän esasy ýer.Kompaniýamyz 2011-nji ýylda esaslandyrylan, Dörediji, enjam öndürýän we demir öndürýän 3 zawod bilen işledi.Döküm demir bezeg elementleri üçin ýylda 2000 tonna, enjamlar üçin 60 töweregi gap we demir önümleri öndürilen 50 gap bilen üpjün edip bileris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haýsy önümlere guýma demir bezeg elementleri, guýma polat bezeg elementleri, ilikler, kebşirleýji halkalar, gulp gutular, polat tigirler, ýodajyklar, tirsekler, demir demir baluster, paneller, naýzalar, diwar üstleri, diwar örtügi we doly diwarlar we derwezeler we ş.m. Önümlerimiz 20-den gowrak ýurt üçin ABŞ, CANADA, MEXICO, Dominikan Respublikasy, Trinidad we Tobago, Ispaniýa, Germaniýa, Niderlandlar, Fransiýa, Italiýa, BAE, KSA, MORROKO, SENEGAL, Al Algerir, Awstraliýa, KOREA we ş.m. eksport edildi.

fdgsf (2)

Thehli önümler müşderileriň talaplaryna laýyklykda dürli bazara eksport edildi.Her ýyl “Chines Canton” ýarmarkasy, Amerikanyň milli enjamlar sergisi, Germaniýanyň Köln halkara enjamlar ýarmarkasy, Moskwa halkara enjamlar sergisi we ş.m. üçin sergä hemişe gatnaşýarys. Önümçilik we söwda kompaniýanyň esasy işi we häzirki zaman, häzirki zaman - häzirki wagtda bezeg, bu köne hünärli işçi güýji 6000 m2-den gowrak üç zawodda öndürilen önümleriň köpüsini öndürýär.Elementleriň we doly önümleriň arasynda guýma, apparat we bina we senagat pudagy üçin ulanylýan galp önümlerden köp dizaýn we kategoriýany saýlap bolýar.
Önümleri elmydama müşderileriň nusgalaryna we dizaýnlaryna görä etmegi halaýarys, täze galyplary özümiz ýasap bileris, soňra guýmak, kebşirlemek, polatlamak, gaýtadan işlemek, ähli önüm öndürmek prosesi üçin gaplamak önümlerini öndürip bileris.Harytlaryň hili, bahalary, bukjasy, gowşuryş wagty we ş.m. özara işewür gatnaşyklarymyzda has gowy gözegçilik edip bilerdi.Friendshli dostlarymyzy zawodlarymyza we kompaniýamyza tüýs ýürekden çagyrýarys, şonuň üçin ýüzbe-ýüz duşuşyp, gepleşik geçirip bileris, şeýle hem doly önümlerimizi tapmak üçin web sahypamyza girip bilersiňiz we has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Size mümkin boldugyça gysga wagtda doly tejribe bilen jogap bereris.