Habarlar

 • Täze önümçilik prosesi we täze galyp ösüşi

  2018-2019-njy ýyllar aralygynda önümlerimiziň hilini we önümçiligini ep-esli ýokarlandyran we daşky gurşawy goramak boýunça milli ülňüleriň talaplaryna laýyk gelýän täze önümçilik prosesi we täze galyplary öz içine alýan guýma önümçiligimiz üýtgedildi we kämilleşdirildi. ...
  Koprak oka
 • Demir medeniýetiniň simmetrik gözelligi

  Demir medeniýetiniň simmetrik gözelligi

  Demir derwezesi XVII asyryň başynda peýda boldy.Gadymy Romanesk, Got, Barok, Rokoko we ş.m. ýaly uzyn taryhy we dürli görnüşleri bar..Ewropada köp sanly uly adam ýaşaýyş gapysyny saýlar, demir derwezäni saýlar, Europeanewropa stilindäki demir derwezäniň stili üýtgäp biler, dürli, Hytaý pa ...
  Koprak oka
 • Tie Y Medeniýet Goragçysynyň durmuş estetikasy

  Tie Y Medeniýet Goragçysynyň durmuş estetikasy

  Durmuş estetikasy häzirki zaman adamlarynyň höwes bilen saklaýan durmuş görnüşidir, kesgitlemesi näme?Meniň pikirimçe, bu häzirki zaman adamlar tarapyndan ýaşaýyş materialynyň esasy kanagatlylygy astynda öndürilýän ruhy zerurlykdyr.Hakykat, her kim öz ýagdaýyny deňleşdirmeli, bolsun ...
  Koprak oka